Hem » Inlägg märkt 'Ladusvala'

Etikettarkiv: Ladusvala


Ladusvala

Ladusvalan är helt avhängig av byggnader. Den kan bygga under takskägget men den bygger allra helst inomhus, under loftet i stallar, garage och liknande där det hela tiden films fri passage. Boet byggs som en halvklotformad skål av fuktig, lerblandad jord förstärkt med enstaka strån. Ladusvalan är revirhävdande så det är i regel inte så tätt mellan varje enskilt bo. Den återvänder ofta till samma bo år efter år och börjar lägga sina ägg i slutet av maj. Maten består av insekter, mygg, flugor och liknande som fångas i luften. Tycker man att svalorna smutsar ner mycket kan man sätta upp en papp- eller träskiva under boet.

Hussvala
Hussvalan kan bygga i naturliga klinter men utnyttjar också i hög grad byggnader. I motsats tillladusvalan bygger den helst utomhus och ofta i kolonier. Vanligtvis omfattar en koloni bara ett tjugotal bon men på större byggnader kan det finnas ett hundratal bon. Hussvalan bygger ganska högt, sällan lägre än 3 m. Boet som muras av fuktig lera och dynga är helt slutet förutom ett litet ingångshål på sidan.