Hem » Inlägg märkt 'Myror'

Etikettarkiv: Myror


Myror och myrdosa

Det är en familj med mer än 8000 kända arter. De är anpassade för olika levnadssätt men gemensamt för dem alla är att de är sociala. Det är nog här de, liksom människan, har sin främsta styrka. De vingade myrorna man ser mitt på sommaren är hanar och honor som är ute och parningssvärmar. Hanarna dör snart sedan de svärmat. Den befruktade honan, drottningen, har däremot möjlighet att bilda ett nytt samhälle. Från de ägg drottningen lägger kommer det larver som så småningom blir arbetare. De är alltid vinglösa, sterila honor. Deras uppgift är att hämta mat, bygga boet och hålla rent, pyssla om ägg, larver och puppor.

Svartmyra, svart tuvmyra, svart trädgårdsmyra
Den vanligaste myrart man ser på terrasser och inomhus är svartmyran. Den bor i jorden, helst under en sten eller stenplatta men kan även slå sig ner under själva huset. Enplanshus som står direkt på marken är speciellt lämpliga sett ur myrans perspektiv. De kan bygga bo i isoleringen och tränger härifrån in i huset ,genom de sprickor som ofta uppkommer i bottenplattan. Svartmyran kan också bygga i murket trävirke. I naturen söker svartmyran efter nektar och det som poetiskt kallas för honungsdagg, vilket helt enkelt inte är annat än sockerhaltig bladlusavföring. Har man svartmyra i sitt hus upptäcker man snart att den först och främst tycker om sötsaker. En klick sylt eller kaksmulor får inte ligga länge förrän karavaner av myror dyker upp på ett oförklarligt, mystiskt sätt. Självfallet är det inget mystiskt med det. Arbetarna går runt och letar e.fter föda och finner de något gott, meddelar de sina kamrater. Det sker dels genom att de rör dem med sina antenner, dels med att de stöter upp mat från magen. Snart är det en lång karavan på väg längs ett doftspår som den lyck~ liga upphittaren har lagt ut till det ställe där maten finns.

Det kan vara besvärande att ha myror i köket men de gör ingen skada i hushållet. Förebyggande åtgärder och bekämpning Det är inte möjligt att förebygga att myrorna bygger bo i eller under huset. En bekämpning kan vara svår om boet finns under huset. Det finns myrgift som myrorna bär med sig till boet. Har man lokaliserat boet ökar det möjligheten till en framgångsrik bekämpning.

Myrdosa – placering och effekt, samt du undrar om myrdosor fungerar alls?

myrdosaKÖP MYRDOSA

Svartglänsande trämyra
Den svartglänsande trämyran kan ibland finnas i kök. Den har sitt bo i trävirke och diskuteras närmare  i samband med skadegörare i trävirke.

Faraomyra
En ganska liten, 1,5-2 mm lång, ljus gyllene myra. Namnet faraomyra har nog uppkommit genom ett felaktigt antagande att den skulle ha varit en av Egyptens plågoris enligt Moseböckerna. Det är ursprungligen en tropisk art som är känd i Sverige sedan 1930-talet och som är helt beroende av uppvärmda lokaler. Faraomyran lever som alla andra myror i samhällen men i motsats till de flesta andra myrors samhällen är det ofta flera drottningar i varje bo. Nya bon bildas på ett rätt enastående sätt. När det ursprungliga samhället har nått en viss storlek tar några arbetare och drottningar med sig ägg och larver och lämnar boet. Bona anläggs i skyddade, mörka hålrum och sprickor, gärna nära en värmekälla för faraomyran föredrar temperaturer om 27-30°C.

Det kan snabbt uppstå många sådana satellitkolonier som lever i fred och som står i en viss kontakt med varandra. De kan betraktas som en storfamilj bestående av hundratusentals individer.  Faraomyran är i det allra närmaste allätare. Vanligtvis finner man den i söta saker men också i köttvaror, ost, döda insekter och kadaver. Den kan finnas i livsmedelslager, affärer, restauranger och inte sällan i bostäder. Någon större skada gör faraomyran normalt inte men kan självfallet vara väldigt irriterande. Faraomyran kan även finna bra boplatser på sjukhus och där kan den utgöra en viss risk som smittospridare. Den kan tränga in under bandage och leta sig in i sterila förpackningar. Förebyggande åtgärder och bekämpning Spridning från hus till hus sker genom att man tar in saker som innehåller ett bo. Det är inte lätt att bekämpa faraomyror effektivt. Börja med att undersöka deras utbredning. Man bekämpar myrorna med ett gift som myrorna bär med sig till boet. Man har med framgång prövat juvenilhormon-liknande ämnen i bekämpning av faraomyror.