Hem » Inlägg märkt 'Nattsmyg'

Etikettarkiv: Nattsmyg


Nattsmyg – silverfisk

Det har gått omkring 300 miljoner år sedan det första silverfiskliknande djuret såg dagens ljus. De har utan tvivel varit oerhört talrika och utbredda. Några menar att alla de olika insekter vi känner till i dag under tidens gång har utvecklats från dessa urinsekter. Några arter, som silverfisken, har emellertid hållit sig förhållandevis oförändrade under alla år. Det fanns silverfisk när fisken gick upp på land, de har kilat runt fötterna på dinosaurier och de finns hos oss ännu. En silverfisk kan betraktas som en levande fossil, liksom den blå fisken, och som sådan är det rimligt att behandla djuret med en viss respekt.

Trots sin ålder har silverfisken förstått att dra nytta av de nya möjligheter människan har skapat. I Sydeuropa och delar av Asien lever silverfisken ute i naturen under stenar, i håligheter och liknande. På andra ställen är den helt knuten till husen. Här hemma finns den sällan utanför bebyggelse men är å andra sidan så vanlig att inget hus kan säga sig vara utan. De flesta av oss har väl sett en av dessa silverblanka djur ila i väg när man tänt ljuset i köket en kväll eller man har funnit dem i badkaret eller handfatet. De kommer inte från avloppet som många tror utan rutschade ner för de hala väggarna och blev helt enkelt fångade under sitt nattliga födosök.

De föredrar att hålla till i kök och badrum för silverfisk vill gärnaha hög luftfuktighet eller tillgång till vatten. Silverfiskar är inte kräsna och de kan bli ganska gamla. Man känner till silverfiskar som upplevt sin femårsdag. I gengäld är de inte speciellt fruktsamma. En hona kan lägga upp till hundra ägg under hela sin livstid. Äggen läggs i springor och sprickor. De små silverfiskungarna liknar sina föräldrar, bortsett från storleken. Ungarna blir könsmogna inom ett halvår under goda betingelser.

Silverfiskar är normalt helt harmlösa gäster i huset som klarar sig bra på de smulor som finns tillgängliga även i de mest välordnade hem. Speciellt för~usta är de i stärkelsehaltiga varor, mjöl och bröd men äter även kött och är inte främmande för att äta döda artfränder. Mera speciellt är att de kan smälta cellulosa. Därför är silverfiskar inte välsedda på arkiv och museer där de kan förstöra gamla dokument, kopparstick och fotografier.

Förebyggande åtgärder
Allvarlig skada kan bara uppstå där papper förvaras fuktigt. Silverfisk trivs inte om den relativa fuktigheten är lägre än 75 %. Silverfisk är lätt att fånga i klisterfällor avsedda för kackerlackor.