Hem » Inlägg märkt 'Skorpioner'

Etikettarkiv: Skorpioner


Skorpioner

SkorpionerSkorpionerna hör främst hemma i tropiska och subtropiska områden. Flera mindre arter finns i Sydeuropa, bIa Euscorpius italicus och Euscorpius flavicaudis. Skorpioner föder levande ungar som vårdas av modern den första tiden. De sitter helt enkelt uppkrupna på modems rygg. De är nattaktiva rovdjur och lever av insekter och spindlar som de fångar med sina utsträckta tänger. Det fångade bytet avlivas snabbt och lätt med ett stick av giftklon.

Euscorpius flavicaudis lever i sprickor i hus och murar. Den är inte farlig för människan. En av de sydeuropeiska arterna, Buthus occitanus, lever under stenar. Den kan bli uppemot 7 cm lång. Dess stick är smärtsamt och kan vara farligt för barn. De få gånger som skorpioner dyker upp i Sverige har de säkerligen åkt som fripassagerare i bagage eller gods.