Hem » Inlägg märkt 'Spannmålsgnagare'

Etikettarkiv: Spannmålsgnagare


Gödselbagge

Baggen är långsträckt oval, 5-6 mm lång, blänkande svart. Larverna liknar den stora mjölbaggens men är mörkare och bara 10-12 mm långa som mest Art.en kommer UISprungligen från de tropiska områdena. Den har med spannmål och spannmålsprodukter spritts över nästan hela jordklotet. Honan lägger omkring 2000 ägg och generationstiden är bara en månad i 32°C. Om temperaturen understiger 15°C avstannar utvecklingen.

Gödselbaggen betraktas inte som ett problem i spannmål och foder för den angriper till övervägande del produkter som är varma, fuktiga och mögliga. Gödselbaggen kan förekomma i oerhörda mängder i fjäderfäanläggningar. Här lever de i ströbädden och larverna äter av gödsel, foderrester, döda höns, fluglarver och larver av andra insekter. Det finns misstankar om att gödselbaggen kan överföra sjukdomar, bl a salmonella, till fjäderfän.

Ett speciellt problem uppstår när de förpuppningsmogna larverna gnager sig in och förstör isoleringsmaterial i väggar. Förebyggande åtgärder och bekämpning Blott ett dygn i -1°C är tillräckligt för att döda alla stadier så en frostperiod kan utnyttjas. Behandling av tomma och rengjorda hönshus är nödvändig för att hålla populationennere

Svartbrun mjölbagge
Liknar en större mjölbagge i litet format och larverna ser ut som mjölmaskar. Den mörka, nästan svarta färgen skiljer den från rismjölbaggen. Den kommer ursprungligen från det tropiska Afrika och har därifrån spritt sig med människans hjälp över stora delar av världen. 1920-talet i Skåne men finns nu i hela landet. Den kallas även för lysolbagge eftersom angripna varor kan få en lysolaktig lukt. Samtliga Triboliumarter luktar mer eller mindre av lysol och om man klämmer en skalbagge mellan fingrarna kan man tydligt känna lukten. En hona kan lägga omkring 1 000 ägg under sin livstid. Äggen läggs i mjöl eller gryn eller i varor som bröd, kex, pasta eller fågelfrö. Den har en enastående förmåga att finna den minsta rest av mjöl eller gryn. I ett normalt uppvärmt kök tar utvecklingen från ägg till vuxen bagge omkring tre månader. De vuxna baggarna har en otrolig lust att vandra och kan påträffas långt från köket. Vid en temperatur under 13°C lägger honan inga ägg och larvutveckligen avstannar. Den svartbruna mjölbaggen kan leva i mer än tre år och kan vara utan mat i månader.

Rismjölbagge
Rismjölbaggen är lite mindre och ljusare än den svartbruna mjölbaggen. Man finner den vanligtvis i mjölprodukter och fling9r. I övrigt har den en mycket varierad matsedel och kan angripa bönor, torkad frukt, kryddor och choklad. Rismjölbaggen orsakar skador i lager och där man arbetar med stärkelsehaltiga produkter. Den är inte ovanlig i hemmen och är den vanligast förekommande Tribolium-arten i kvarnar. Angripet mjöl får en gråaktig färg och har en tendens till att mögla. Tättslutande förpackningar stoppar inte baggarna från att ta sig in. Rismjölbaggen har stor förökningsförmåga och en hona kan lägga flera hundra ägg. Fast å andra sidan ska den ha det varmt för att riktigt trivas. Den föredrar temperaturer runt 30°C och om temperaturen sjunker under 18°C slutar den att föröka sig och utvecklingen avtar.

Kastanjebrun mjölbagge
Den kastanjebruna mjölbaggen är väldigt lik rismjölbaggen. Antennernas form skiljer de två arterna åt. Även i sitt levnadssätt liknar de varandra men den kastanjebruna mjölbaggen kräver ännu varmare lokaler. I ouppvärmda lokaler dör den normalt under vintern.

Bredhuvad mjölbagge
Hanen har ett par kraftiga, böjda, hornIika utskott på överkäkarna. Honan, som saknar dessa utskott, lägger upp emot 200 ägg och utvecklingen från ägg till vuxen tar ungefär två månader vid 24°C. Utvecklingen avstannar om temperaturen understiger 15°C. Arten finns över hela världen och uppträder som skadedjur i kvarnar och lager då den föredrar malda spannmålsprodukter.

Spannmålsgnagare
Spannmålsgnagaren härstammar från Afrika men finns nu över hela klotet. Man kan hitta dem i spannmålslager, i silor och på kvarnar. Larverna är skygga. De äter spannmålsrester och mjöl men kan i viss utsträckning också leva på andra insekter. Spannmålsgnagaren är inte speciellt vanlig men är besvärlig där den uppträder. I kvarnar ställer de till med problem genom att gnaga hål på siktarna och larverna gnager sig in i trä när det är dags att förpuppas. Utvecklingen går långsamt och spannmålsgnagaren hittas nästan aldrig i vanliga hem.

Sågtandad plattbagge
Även den sågtandade plattbaggen kommer från tropiska områden. Namnet sågtandad har den fått pga de sex trubbiga utskotten på vardera sidan av halsskölden. Den lever i spannmålslager och silor av spannmål och foder av alla de slag. Den sågtandade plattbaggen har också blivit vanlig i hemmen. Den kan leva av alla möjliga former av torra vegetabilier som mjöl, bröd och flingor men också i torkad frukt och nötter. En sågtandad plattbagge kan bli tre år gammal och honan kan under sin livstid lägga ungefär 400 ägg. De värdesätter värme och utvecklingen går som snabbast vid 32°C. Då tar det bara 25 dagar från det att ägget är lagt till dess den vuxna skalbaggen lämnar puppan. Om temperaturen sjunker under 18°C kan den sågtandade plattbaggen inte föröka sig. Baggen är mycket aktiv och duktig på att tränga in i minsta springa. Särskilt de små, nykläckta larverna är skickliga på att komma in i tättslutande förpackningar.

Jordnötsplattbagge
Jordnötsplattbaggen är en nära släkting till den sågtandade plattbaggen och de två arterna är svåra att skilja från varandra. Den är något mer värmekrävande och föredrar oljehaltigare vegetabilier. Den finns speciellt i importerade nötter, mandlar och kopra.

Brungul plattbagge
Den brungula plattbaggen är bara 2 mm lång och har mycket långa antenner i förhåIIande till kroppen. Det finns flera arter av släktet Cryptolestes som liknar varandra mycket. De kan finnas i spannmål, kli, mjöl och flingor. Är betingelserna optimala, runt 32°C, kan de finnas i enorma mängder. Under 23°C sker ingen förökning. Den brungula plattbaggen finns ofta i partier som är angripna av kornvivel. Larverna föredrar att äta av grodden.

Brödbagge
Egentligen är brödbaggen en slags trägnagare som visar förkärlek för stärkelsehaltig föda. De runda hål som brödbaggen gnager förnekar inte släktskapet med trägnagare då hålen är i det närmaste likadana. Brödbaggen är spridd till alla världens hörn. Det var brödbaggar som huserade i brödlårar till sjöss förr i tiden. Vanan att slå skeppsskorporna i bordet innan man åt var ett sätt att få dem ur skorporna. Honan lägger äggen i själva födan eller i sprickor i närheten. När äggen kläcks ett par veckor senare är de små larverna bara 0,5 mm långa men mycket aktiva. De kan leva i en vecka helt utan mat och de är skickliga på att ta sig in i förpackningar som inte sluter helt tätt. Har de väl funnit något som passar dem, så gnager de sig in och äter sig snabbt feta och slöa.

De är rätt hjälplösa om de aven händelse skulle trilla ut. De vuxna baggarna är goda flygare. Då de söker sig mot ljuset finner man dem ofta på fönstret, långt från den plats där de har utvecklats. Utvecklingen från ägg till vuxen tar 2-3 månader vid 22°C. Understiger temperaturen 17°C och luftfuktigheten 50 % slutar brödbaggen att föröka sig. Betydelse Brödbaggarna är utbredda över hela jorden. Den är ett allvarligt skadedjur i verksamhetsområden som arbetar med eller lagrar torrt växtmaterial. Larverna föredrar torra och hårda varor som knäckebröd, pasta och hundkex. De kan också leva av torkade grönsaker, nötter och kryddor. Likaså kan skador uppstå i museer där man förvarar torra växter.

Tobaksbagge
Tobaksbaggen är också en slags trägnagare och har en liknande biologi som brödbaggen, men kan även angripa nikotinhaltiga tobaksvaror. Tobaksbaggen huserar främst i de tropiska och subtropiska områdena eftersom den kräver mycket värme. Är temperaturen under 21°C lägger den inga ägg och är temperaturen ännu lägre, 18°C och under, blir den orörlig. Tobaksbaggen transporteras ofta med varor till våra tempererade områden där den kan klara sig inomhus i uppvärmda lokaler. De nykläckta larverna är aktiva och kan leva i en veckas tid utan mat. De vuxna djuren kan flyga. Betydelse Tobaksbaggar kan klara sig i många slags vegetabiliska varor och medicinalvaror. Deras förmåga att tåla nikotin, som faktiskt är ett insektsgift, har gjort dem till tobaksindustrins speciella skadedjur. Förebyggande åtgärder och bekämpning Man kan utnyttja tobaksbaggarnas känslighet för låga temperaturer. Blott ett dygn i -12°C eller två veckor i DOC tar livet av alla stadier. På tobakslager bekämpar man vanligtvis genom gasning.

Kapucinerbagge
Kapucinerbaggen tillhör bostrychiderna, en företrädesvis tropisk skalbaggsfamilj som omfattar många träborrande arter, se sid 124. Den kan vara en mycket allvarlig skadegörare i lagrat ris och spannmål men kräver hög temperatur för att trivas.