Hem » Inlägg märkt 'Svartmyra'

Etikettarkiv: Svartmyra


Svartmyra

Flera av de myrarter som annars bor i marken kan då och då bygga sina bon i murket trävirke i huset. När svartmyran frestas till att börja gnaga i trä så rör det sig alltid om trä som tidigare har varit utsatt för fukt och är murket av röta, eventuellt också angripet av trägnagare.

Spår
Trä som har fungerat som bo för svartmyra får ett typiskt utseende med breda gångar som har en avrundad, slipad yta. Om boet är övergi,vet är gångarna tomma men normalt kan man finna enstaka rester av myror eller puppor som kan bekräfta diagnosen. Förebyggande åtgärder och bekämpning Ska behandlas som en vanlig rötskada. Myrorna kan eventuellt bekämpas med ett myrmedel.

Svartglänsande trämyra
Den svartglänsande trämyran är en nära släkting till svartmyran. Den är blankare svart och har en karakteristisk apelsinaktig lukt. Ett typiskt bo byggs i ett ihåligt träd, en död gren, en stubbe eller i bjälkar i huset. Den svartglänsande trämyran är ett dagaktivt djur som lever av söta vätskor, bl a honungsdagg, och av småinsekter.

Spår
I byggnader väljer svartglänsande trämyra skyddade platser, under golvet eller i väggkonstruktioner. Karavaner av myror i huset är naturligtvis ett tecken på att det finns ett bo på något ställe. Ett mörkfärgat område på golvbrädorna kan vara ett tecken på var boet är lokaliserat. Den svartglänsande trämyran skonar vanligtvis den hårdaste delen av veden så höstveden står kvar som lameller. I övrigt bygger de ett s k kartongrede. Det liknar mest en styv, svart tvättsvamp. Materialet framställs av fina träfibrer som tuggas samman med söt saft och ibland blandas med jord eller isoleringsmaterial.

Den svartglänsande trämyran kan slå sig ner i friskt trävirke men skapar efter hand en fuktig miljö och förstör träet.

Förebyggande åtgärder och bekämpning
Angreppen går inte att förebygga.