Hem » Inlägg märkt 'Tallbock'

Etikettarkiv: Tallbock


Tallbock

I de nordeuropeiska barrskogarna är tallbocken allmän. Generationstiden är normalt ett år. Äggen läggs i en grop som honan gnager i barken och larven gnager sig från barken in i veden. Förvandlingen till vuxen skalbagge sker den följande försommaren i en speciell puppkammare placerad nära vedens utsida. Härifrån gnager sig den vuxna baggen ut i det fria genom ett nästan cirkelrunt flyghål. Tallbocken är en av de allvarligaste skadeinsekterna i svensk skogsindustri. Den kan orsaka omfattande skador på tall innan timret når sågverket. Angreppen sker bara i skogen och eftersom larverna inte kan leva en längre tid i sågat virke finns det ingen risk att angreppet kan spridas till annat trävirke i huset.

Gulröd blombock
Den gulröda blombocken är lätt att känna igen på de vackra färgerna. Honorna lägger sina ägg i fuktiga barrträd, ofta på döende eller döda grenar. Larverna lever uteslutande i splintveden och deras utveckling tar normalt två år. Förekommer baggarna inomhus beror det oftast påattdehar flugitin från en närliggande skog men de kan också kläckas från fuktiga stolpar, plank eller fuktskadat timmer. Barrträdsved som exempelvis legat underst i en trave, kan också vara ursprunget.

Spår
Flyghålen är runda med en diameter av 5-8 mm. Ett tvärsnitt av larvgångarna är närmast äggformat och furuborrmjölet är rätt hårt packat. Den gulröda blombocken angriper bara trävirke som redan är skadat av fukt och röta men den kan få skadorna att accelerera.

Förebyggande åtgärder och bekämpning
Alla åtgärder som förebygger rötskador, förebygger också angrepp av gulröd blombock. Angripet trävirke bör bytas ut. Lättare angrepp kan bekämpas med medel som verkar mot både röta och insekter.

Brun barkbock
Den bruna barkbocken ynglar i barrträd, särskilt i tall, och kräver en del fukt i träet för att trivas. Tallstubbar är den normala livsmiljön men den kan också ge sig på fällda träd eller döda stammar. Man har även funnit den i fuktiga brädor underst i brädhögar.

Spår
Flyghålen är långsträckt ovala, 5-13 mm, med släta kanter. Normalt är det larvgångarna man ser i trävirket. De är också långsträckt ovala. Borrmjölet är mycket hårt packat och svårt att skrapa ur gångarna. Om man hittar brun barkbock inomhus kan den komma från furubrädor eller fuktskadade bjälkar. I de flesta fall är de genomsågade larvgångarna i trävirket bara spår efter gamla utdöda angrepp. Det tyder på att det aktuella trävirket har varit fuktigt men det är ingen risk att använda trävirket sedan det torkat ut ordentligt och om man använder det byggtekniskt korrekt, dvs torrt med tillräcklig ventilation. Förebyggande åtgärder och bekämpning Åtgärder som förhindrar att träet fuktskadas förebygger angrepp av den bruna barkbocken effektivt. Angreppet dör ut när träet torkar.