Hem » Inlägg märkt 'Vanlig fästing'

Etikettarkiv: Vanlig fästing


Vanlig fästing

Man kan bara få vanliga fästingar på sig utomhus, aldrig inomhus. När man hemma upptäcker en fästing har man fått den på sig under en tur ute i naturen. Utvecklingen går genom tre stadier och i varje stadium kräver fästingen ett mål blod. Larven som bara är 0,5 mm suger blod från möss. I det andra stadiet, dålarven ungefär är 1mm lång och i det vuxna könsmogna stadiet, suger fästingarna främst blod från större däggdjur. En svulten fästing klättrar uppi toppen av ett grässtrå. Där sitter den och väntar på att något djur ska passera. På sin värd borrar fästingen in sina mundelar på ett tunnhudat ställe där den suger blod i 5-6 dagar. En könsmogen hona sväller våldsamt under denna tid. Denblir stor som en ärta, färgen varierar från grågul till blågrå. Parningen sker på värddjuret och ett par dagar efter det att den blodfyllda honan har släppt sitt tag börjar den lägga ägg i tusental.Vanlig fästing

Tidigare betraktade man fästingen som ett harmlöst fenomen. Nu vet man att fästingen kan överföra en bakterie från möss till människor. Bakterien Borrelia burgdorferi kan leda till sjukdomen borrelios, som i vissa fall kan ge upphov till ansiktsmuskelförlamning, ledsmärtor och hjärtarytmier (rubbningar i hjärtrytmen) om den inte behandlas i tid. Fästingen kan också överföra en form av hjärnhinneinflammation. Bägge sjukdomarna är knutna till speciella områden i östra Sverige.

I motsats till den vanliga fästingen kan husfästingen lägga ägg inomhus. Förebyggande åtgärder En bekämpning av fästingar är inte möjlig. Man kan däremot få ett visst skydd genom att bära långbyxor och ha byxbenen istoppade i strumporna. Ljusa kläder gör det lättare att upptäcka eventuella fästingar. Myggmedel kan ha en viss avskräckande effekt. Man bör leta efter fästingar när man har kommit hem från en utflykt. Knäveck och skrev bör undersökas extra noga och förekommande fästingar avlägsnas. Dra fästingen rakt ut. Vrid inte för då är risken större att fästingen går sönder. Misstänker man att fästingen har suttit längre än ett dygn ska man vara uppmärksam på symtomen på borreliainfektion. Ringformade rodnader med centrum i det område där fästingen suttit uppträder efter några dagar till tre veckor sedan fästingen har sugit blod. Influensaliknande symtom kort efter det man har haft en fästing på sig är ett annat tecken på att man måste söka läkare. Ett enkelt blodprov kan visa om man har borrelia. Borreliainfektion botas med hjälp av antibiotika. Vistas man mycket i områden där fästingburen hjärnhinneinflammation förekommer bör man överväga att vaccinera sig.