Hem » Djur i trävirke » Termiter


Termiter

Termiter är de absolut allvarligaste träskadedjuren på ett globalt plan. De är närmare besläktade med kackerlackor men lever som myror och bin i samhällen som kan räkna hundratusentals individer. Man känner till omkring 2 000 arter. De finns speciellt i tropikerna, eftersom de kräver värme och fuktighet för att trivas. Termiternas samhällen består av hanar och drottningar som sörjer för fortplantningen, arbetare (de flesta) som ordnar det praktiska arbetet och ibland soldater som försvarar samhället.

Termiter äter trä och de kan bygga bo i ihåligt trävirke. I trävirke som är urholkat av termiter står ofta den hårdare veden kvar som lameller. Det finns inte borrmjöl i gångarna men ofta kan man finna rester av bokammare, byggda av sammankittade jordpartiklar. Termiter kan då och då införas med trävirke, emballage och med skepp. Det kan inte helt uteslutas att de skulle kunna etablera sig lokalt under de rätta betingelserna, men termiter har aldrig blivit ett utbrett problem här i landet. I Hamburg finns några kolonier aven art som har införts från Amerika, Reticulitermes flavipes. De har klarat sig länge på packhuskajen. Det finns bara två inhemska arter i Europa, Kalotermes flavieoIIis och Reticulitermes lucifugus. Den sistnämnda är ett allvarligt träskadedjur i många områden. Bekämpning av termiter i ett hus är svårt och kräver expertis.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.