Hem » Djur i livsmedel » Tysk kackerlacka


Tysk kackerlacka

Den tyska kackerlackan är den vanligaste inomhusarten hos oss. De flesta tycker att det är äckligt med en kackerlacka på köksbordet men om man ger sig tid att titta närmare på den upptäcker man att det är ett fascinerande djur. Bägge könen har ganska väl utvecklade vingar som täcker hela bakkroppen. De kan flyga men gör det ogärna. De svävar på vingarna när de hoppar från bord och hyllor ner på golvet. Honorna lägger äggen i ett sekret som stelnar till en kapsel. En sådan kapsel är indelad i 30-40 celler med ett ägg i varje. Kapseln bär honan med sig stickande ut från hennes bakända tills äggen kläcks och de små vinglösa ungarna kan kravla ut. Vid rumstemperatur tar det ungefär sex månader för en unge att bli vuxen.

Kackerlackorna är allätare. De är nattaktiva och sitter och gömmer sig i mörka, trånga sprickor när det är ljust. De trivs bäst i närheten av ugnar, värmerör, kylskåpsmotorer och andra ställen där det är lite varmare, 25-33°C. Kackerlackor är i hög grad sociala. Ett attraherande ämne utsöndras av några körtlar i tarmen och kommer ut tillsammans med avföringen. Även parningsbeteendet styrs i hög grad av doftsignaler. Honan utsöndrar doftämnen som i mycket små mängder verkar tilldragande på hanarna och i stora mängder utlöser själva parningen. Man hör mest talas om kackerlackor i bagerier och restauranger men de finns också i livsmedelsföretag, på sjukhus och i många privata kök.

Normalt orsakar kackerlackor ingen direkt skada. Kackerlackor är potentiella smittospridare och många arter av sjukdomsframkallande bakterier har isolerats från infångade kackerlackor, vilket indikerar att man bör vara på sin vakt. Kackerlackor kan också förstöra matvaror genom att äta av dem, men framför allt genom att smutsa ner och avge en obehaglig lukt. Dessutom kan de orsaka skada genom att gnaga på papper, läder och textilier. Förebyggande åtgärder och bekämpning Kackerlackor transporteras omkring med varor, kartonger, väskor och mycket annat. De sprider sig lätt från en lägenhet till en annan så det är praktiskt taget omöjligt att gardera sig fullständigt. l flerlägenhetshus är det praktiskt att genomföra en samordnad bekämpning. Gömställen kan lätt lokaliseras genom att spruta pyretrin eller att blåsa varmluft med en hårtork på misstänkta platser vilket tvingar ut kackerlackorna. Därefter kan man enkelt samla in dem med en dammsugare. Normalt krävs dessutom någon form av kemisk bekämpning.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.